Apricot hotels and resorts

 

 

 

 

 

Բյուջետային դասի Շալեներն իրենցից ներկայացնում են երկհարկանի դուպլեքս մասնաշենքում գտնվող 3 տեսակի 12 համարներից ամենափոքրը` 19մ² ընդհանուր տարածքով, նախատեսված միայն 2 անձի համար: Այս կարգի համարների թիվը 4-ն է: