Apricot hotels and resorts

Ճանապարհորդները, որոնք ուսումնասիրել են Աղվերանի Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի լանջերը հավատացնում են որ ինչ-որ տեղ լեռնաշղթայի բարձրադիր վայրերում մի փոքրիկ մատուռ է թաքնված։ Որոշ մարդիկ էլ ասում են, որ այնտեղ մատուռ չկա։ Բայց Դուք ունեք երկու ընտրություն․ երկմտել, թե ով է ճիշտ, կամ բռնել լեռնային արահետի ուղին ու ինքներդ փնտրել այդ մատուռը։ Ինչպիսի՜ արկածային արշավ։