Apricot hotels and resorts

Այս տաք աղբյուրի ջրերը տեղակայված են Արզաքանում։ Ջրի ջերմաստիճանը 54Co է: Դեռևս հնագույն ժամանակներից այն բուժիչ է համարվել ։